פרק ה: אחרית דבר

פרק ה : אחרית דבר יהדות האסלאם התעצבה והתגבשה בין המאה השביעית למאה האחת עשרה , הוא פרק הזמן שספר זה דן בו . אין תחום שלא ניכרת בו השפעת האסלאם על יהדות זו ; לשון , אורחות חיים , הלכה , הגות ועוד . אחת מתוצאות המפגש התרבותי שבין האסלאם ליהדות היא הופעת התנועה הקראית . הקראים אכן חבים לתרבות האסלאם רבות . הערבית הייתה הלשון העיקרית שהם ביטאו בה את עצמם . בעקבות לימוד הדקדוק הערבי ותחבירו , פיתחו יהודי האסלאם את תורת הלשון העברית כמעט יש מאין , ומשכילי הקראים היו מראשי המדברים בתחום זה . ידיעת הלשון העברית הפכה לכלי מרכזי בידי פרשני הקראים להבנת המקרא . דבר זה הביאם להתייחס בביטול לפירושים דרשניים לפסוקי המקרא שמצאו בספרות חז"ל . הלשון הערבית היא הכלי שבאמצעותו חדרה הפילוסופיה היוונית ליהודי האסלאם , שכן יהודי האסלאם קראו את כתבי קדמוני היוונים ותלמידיהם בערבית , תוך שנחשפו לפרשנות ההוגים המוסלמים הם ' המדברים' ( אלמתכלמון , ( ובייחוד לכתבי חוג 'המדברים' המעתזלי . מבחינה זו אין הבדל בין הקראים לסעדיה גאון , גדול יריביהם בכל הזמנים . הקראים השתתפו בשיח המעתזלי של התקופה , ותעיד על כך יציר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד