ה. 'קריאי השם' ו'קראים'

ה . קריאי השם' ו'קראים' מן הסקירה שלעיל למדנו שאבלי ציון ייחסו לעצמם היסטוריה מחתרתית ארוכת שנים , שראשיתה בתקופת המקרא . את הקשר שבין תנועתם לעולם המקרא יצרו באמצעות כתבי קומראן . רגיסטר השמות של כתבים אלו שימש להם לזיהוי עצמם ולזיהוי יריביהם בעבר ובעתיד . נראה שבמגילת ' ברית דמשק' טמון אף המקור לשמם , אשר ממנו נודעו בהיסטוריה ' קראים ' . ' קריאי השם' נזכרים פעמיים במגילת 'ברית דמשק . ' בפסקה 413 הראשונה הגרסה היא 'קריאי שם : ' "ובכולם הקים לו קריאי שם למען התיר פליטה לארץ למלא פני תבל מזרעם , ויודיעם ביד משיחו ' רוח 417 416 45 קדשו וחוזי אמת ' ובפרוש שמו שמותיהם . " אף על פי שהצירוף 'קריאי שם' אינו נמצא במקרא , מקורו בעולם המקרא . על פי הכתוב בבמדבר א , טז-יז , עמדו בראש הנהגת שבטי ישראל "קריאי העדה , נשיאי מטות אבותם ... אשר נקבו בשמות . " על פי צורת ה"קרי" נאמר שיש לקרוא 'קרואי . ' יש הגורסים שמקור 'קריאי . 411 יפת , פירוש לעמוס ה , יג , כ"י טריניטי , דף 74 ב75- א : "צאר אלמשכיל אלד'י הו מוכיח ודבר תמים יסכת ולא יובן ' לאנכם צוררי צדיק ויפזע עלי נפסה מן אלקתל . 412 . " יפת , פירוש ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד