ד. כינויים משותפים לבני כת קומראן ולאבלי ציון הקראים ושמות גנאי משותפים שהדביקו לאויביהם

ד . כינויים משותפים לבני כת קומראן ולאבלי ציון הקראים ושמות גנאי משותפים שהדביקו לאויביהם לא רק שמשכילי האבלים למדו על מצבם ההיסטורי בהווה ועל הצפון להם בעתיד באמצעות כלי הפשר הקומראני , אלא עיצבו להם היסטוריה קדומה בהשראת ספרות קומראן . תנועה האבלים הקראית , יציר ימי הביניים , ראתה עצמה כתנועה עתיקת יומין . סלמון בן ירוחם תקף את סעדיה גאון על שכפר בשורשיה הקדומים של התנועה הקראית : "באומרן בעלי מקרא חדשים / ורבותינו הישנים הם קדושים . " את שורשיהם העתיקים נעצו האבלים בעולם המקרא . מול הרצף ההיסטורי הרבני , הציגו הקראים רצף היסטורי מחתרתי . הדיכוי הרבני הוא שגרם לו להיות עלום . עיון במגוון השמות שהקראים כינו בהם את עצמם ואת 'אבותיהם המאומצים / ועיון במגוון כינויי הגנאי שהדביקו ליריביהם , מלמדנו שרובם שאובים מעולם המקרא , במשמעות קרובה מאוד למשמעות שהוענקה להם בשעתה במגילות קומראן . על המונח 'משכיל' במגילות קומראן ועל השפעתו על עיצוב דמותו של המשכיל האבל , עמדנו לעיל . מדרש התורה עמד במרכז פעילותם של אנשי כת קומראן , ודורש התורה פעל בקרבם . אבלי ציון הקראים קראו לעצמם 'דורשי תורה ' . '...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד