2. מעמד הפרשן ודרכי הפרשנות בכתבי קומראן

. 2 מעמד הפרשן ודרכי הפרשנות בכתבי קומראן הדיון בהשפעת הפרשנות המוסלמית על דרכי הפרשנות הקראית מביאנו אפריורית למסקנה שבדוננו בהשפעת דרכי הפרשנות הקומראנית על אבלי ציון הקראים , אנו בוחנים אפיק השפעה אחד מני רבים . מאליו ניתן להניח שבעקבות החשיפה למגוון השפעות , יכולים היו משכילי האבלים לדחות שיטות פרשנות קומראניות שלא היו רצויות להם , או למלא אותן בתכנים חדשים . אשר לגיוון ההשפעות על הקראים , לא נפקד מקומן של שיטות הפרשנות הרבנית , ויש מי שגורס שגם הפרשנות האלגורית המשיחית של אבלי ציון לנבואות ולספרי שיר השירים ותהילים , מקורה בספרות 247 חז"ל . אשר לדחיית דרכי פרשנות קומראנית , כבר עמדנו לעיל שהדיון הקראי בתוארי האל במקרא הוא דיון מעתזלי מובהק . מכאן הביקורת של הקראים על תורת האלוהות המשנית של בנימין אלנהאונדי , שהתבססה על כתבי כת המערות העתיקה . כזכור מצאנו הסתייגות מכתבי הצדוקים על שהבינו את תוארי האל כפשוטם , ועל כן הגשימו את האלוהים . העילה לדיון בדרכי הפרשנות של אבלי ציון הקראים למקרא , בפרק זה שעניינו התפיסה ההיסטורית של אבלי ציון את עצמם , נובעת מהיות ה'פשר הקראי' הכלי שבאמצעות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד