ב. שיטת הפרשנות למקרא ומעמד הפרשן בתפיסת אבלי ציון הקראים

ב . שיטת הפרשנות למקרא ומעמד הפרשן בתפיסת אבלי ציון הקראים אפתח בהצגת שיטתו של דניאל אלקומסי , הפרשן הקראי הראשון , שמקצת מכתביו הגיעו לידינו . על מעמדו של המשכיל הקראי ותפקידו בפירוש המקרא , אומר אלקומסי : "ומשכילי דעת והם נביאים יודעי דעת . והם ידעו את המקרא על אופניו למה כתוב כן ולא כן . על כן נתן ה' להם 47 את התורה ממנה גלויה ונודעת , וממנה סתורה ונעלמה . " מעמדם של המשכילים הקראים הוא אם כן כמעמד הנביאים . בפירושו של דניאל לכתוב "שלושים כסף" ( זכריה יא , יב , ( אומר אלקומסי שכוונת הכתוב לנביאים ולצדיקים שלימדו את ישראל בגולה בימי בית שני . תפקיד זה נועד למשכילי דורו בגולה -.ובדעתי זה "שלושים כסף" הם הנביאים והצדיקים מלמדי ישראל אשר בימים ההם , כמו חגי וזכריה ומלאכי והושע וזרובבל ועזרא ונחמיה ורעיהם משכילי ישראל והבונים בירושלים . ואולם הם משכילי עם אשר יקומו בגלות . על הסוד הנגלה למשכילים , הם מדריכי העם , שנגלה בשעתו לנביאים , מדבר אף סהל בן מצליח : ואמר "ואת ישרים סודו" ( משלי ג , לב , ( כוונתו שיגלה לישרים את סודו , כמו שיגלה לנביאים , שנאמר : "כי לא יעשה אדני אלהים דבר , כי אם...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד