א. הדעות במחקר על מוצא השם 'קראים'

א . הדעות במחקר על מוצא השם 'קראים' הקראים ביריביהם הרבניים לא כתבו כרוניקות שניתן ללמוד מהן באופן סדור על תולדות תנועתם , אף על פי שסרגה זו רווחה בעולם האסלאם אשר במסגרתו פעלו . הואיל ואין בידינו מקור קדום שמלמדנו על מקור השם 'קראים , ' עלינו לשרות בתחום ההשערות . נקודת המוצא לדיון היא שהשם הינו בעל קונוטציה חיובית , ונקבע על ידי הקראים ולא על ידי יריביהם . זאת בניגוד לדבריו של הקרא אליהו בן אברהם : "אמרו בני מקרא כי כינוי שם 'קראים , ' אחרים קראום כן , מפני כי לא יאמינו בתורה 6 החדשה הקרואה תורה שבע"פ . " זו ידיעה יחידאית שאין לה כנראה כל בסיס . יש שניסו לפצח את משמעות השם לאור גזרונו . הדעה המקובלת במחקר היא שהשם 'קראי , ' אשר מציין את שמו של החבר היחיד בעדה , אינו ראשוני . היה מי שגרס שמוצא השם הוא מ'קךא' שמובנו 'כתוב' והכוונה למקרא . לאור זאת , השם הראשוני של בן הכת היה 'קראי , ' דהיינו , העוסק במקרא . מכאן השם הנרדף ל'קראים' הוא 'בני מקרא' או ' בעלי מקרא . ' ברבות הזמן הפך ה'קךאי' ל'קךאי ; ' ייתכן בהשפעת השם ' רבני' מחד גיסא , ובהשפעת הקךאא' המתמחה בקריאת הקוראן , מאידך . . 6 אלי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד