ה. בשר תאווה וחלביו

ה . בשר תאווה וחלביו למדנו לעיל שחוגים מישויהיים אסרו על קיום החגים , אחד המרבה ואחד הממעיט . הזרם המרכזי של אבלי ציון דחה עמדה זו , וקיים את החגים בגולה ובארץ ישראל . את אבלותו הביע על ידי שהדיר עצמו מאכילת בשר תאווה ומשתיית יין . קדמו לו באיסור בשר תאווה ענן , בנימין אלנהאונדי ואסמאעיל אלעכברי . הפלורליזם בקרב אבלי ציון מצא את ביטויו גם באיסור בשר תאווה . היו שאסרו בשר תאווה בירושלים בלבד . והנה מעידים מקורותינו שמישויה התיר בשר תאווה . כך מצאו עצמם נאמניו מפירים באופן בוטה את אחד מסממני האבלות הבולטים של אבלי ציון . לא רק שהתיר בשר תאווה , אלא התיר את חלביו . חלבים אלו אסרו הקראים בתכלית האיסור . להלן אציג את עיקרי המחלוקת שבין אבלי ציון המתונים למישויה , הן בסוגיית היתר בשר תאווה ואיסורו והן בסוגיית חלביו . אנסה לעמוד על הסיבות למחלוקות אלו ועל מקורותיהן בעת העתיקה . לפני שניכנס בעובי הקורה של סוגיית בשר תאווה , אציג את המינוח הקראי של סוגי הבשר הנשחט על פי פירושיו של יפת בן עלי . בפירושו לויקרא יט , חילק יפת את הבשר הנשחט לשלושה סוגים : קודשים , חולין וציד חיה ועוף . . 184 ענן , ס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד