ג. ביטול החגים בגולה לאור פרשת חנוכת המשכן ו'פסח במדבר'

ג ביטול החגים בגולה לאור פרשת חנוכת המשכן ו'פסח במדבר' המקורות שימרו את שיטתו של מישויה בסוגיות הסבוכות הקשורות לחנוכת המשכן . בין הסוגיות הללו נכללת אף סוגיית 'פסח במדבר' ( במדבר ט . ( כמי שאימץ את הלוח השמשי , שהחגים בו אינם נופלים בשבת ועל כן שאלת הקרבת קרבנות החגים בשבת אינה עולה כלל לדיון , טען מישויה שכל הקרבנות המיוחדים שנועדו לחנוכת המזבח במשכן נדחו מפני השבת . הלכת חז"ל גרסה היפוכו של דבר . כפי שכבר ציינתי לעיל , למד מישויה שאין לקיים מצוות רבות בגולה ממסע ישראל במדבר . בין השאר ביטל את שבעת ימי המצה לאור קביעתו שמצווה זו לא נכללה ב'פסח במדבר . ' ארבע סוגיות עולות לדיון בקשר לחנוכת המשכן : מועד ימי המילואים , היום הראשון להקרבת עולת התמיד , מועד קרבנות הנשיאים ו'פסח במדבר . ' נדון בשיטת מישויה לאחר הצגת עמדות חז"ל , הקראים ואברהם אבן עזרא בעניינים הללו . . 1 הלכות חז"ל מועד ימי המילואים הכתוב מלמדנו שהמשכן הוקם בשנה השנייה לצאת ישראל ממצרים באחד בחודש הראשון , דהיינו , באחד בחודש ניסן ( שמות מ , ב ; מ , יז . ( חנוכת המשכן נמשכה שבעה ימים , הם ימי המילואים ( שמות כט , לה ; ויקר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד