ב. מועדו של חג השבועות

ב . מועדוש ל חג השבועות שתי סוגיות העסיקו את המישויהיים באשר לחג השבועות . האחת - מתי חל מועדו של חג זה ? השנייה - האם יש לקיימו בזמנם - ? סעיף זה מוקדש לסוגיה הראשונה " . בפתיחה לפרק שהקדיש קרקסאני להלכות חג השבועות , הוא מציין שהרבניים הם היחידים שחוגגים את חג השבועות ביום ו' בסיון בכל יום מימות השבוע . שאר הכיתות בישראל לדורותיהן חוגגות את החג ביום ראשון בלבד . כזכור , במחנה החוגגים ביום ראשון בלבד לא שררה בשבת , אף שאינו צמוד לכלל האוסר כל מלאכה בשבת . ראו קרקסאני , עמ' . 1157-1156 , 397 . 30 קרקסאני , עמ' . 876 על יודגאן , ועל כך שביטל את החגים והשבת בגולה , ראו קרקסאני , עמ' . 53 הדסי , אשכול , סימן צז , מ ע"ג . "אוסרים הבשר והיין ועושים צומות ותפילות רבות ואומרים כי השבתות והמועדים נפלו הם כאין בזו זמנך . " . 31 קרקסאני , עמ' 876 . גם הקראים הבצריים , מוריו של מישויה , הקפידו בקדושת השבת . ראו קרקסאני , עמ' . 32 . 63 המישויהיים טענו שאין השבת מותנת בכניסה לארץ או במצוות התלויות בארץ . ראו קרקסאני , עמ' . 33 . 876 על שאלת קיום חג השבועות , ראו להלן , הע' . 34 . 161-154 קרקסאני ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד