א. הלוח השמשי

א . הלוח השמשי אחת הראיות לקרבה שבין מישויה ל'כת קומראן' היא הלוח השמשי , ועל כך כבר עמד אנקורי . ואכן בלוח של מישויה נמצא את העקרונות המאפיינים לוח שמשי : . 1 ראשיתה של היממה היא בבוקר . . 2 החגים נופלים במועדים קבועים בחודש ובימים קבועים בשבוע , אך מישויה חרג מכלל זה לגבי חג השבועות . . 3 בלוח השמשי החגים אינם נופלים בשבת , ועל כן לעולם אין מוקרבים קרבנות מוסף בשבת . כפי שנראה להלן , החמיר מישויה בקדושת השבת , ואסר אף את הקרבת עולת השבת בשבת . ראשית היממה בבוקר לדברי טוביה בן משה גרס מישויה שראשיתה של היממה היא בבוקר : " ואמר 'ביום קרבנו' ( ויקרא ז , טו , ( בו ב' דברים : הא' הוא יום שלם יום ולילה , ותחילת זה היום הוא תחילת עת מן הבוקר , ואחריתו היא העת 21 אשר בו יהיה עת תחילת הבוקר . " על התחלת היום בבוקר למד מישויה לא רק מפרשת הקרבנות , אלא בראש ובראשונה מפרשת הבריאה . "ודעו אחינו כי לא קם בישראל לעולם איש שיאמר כי הימים הם מבוקר עד בוקר כולם יחד ימי הבריאה וימי הקרבנות , ואין שם ימים מערב עד 22 ערב . " עדות נוספת להתחלת היום בבוקר מצא מישויה בפרשת המן :  אל הספר
הקיבוץ המאוחד