פרק ג: מישויה אלעכברי - משנתו של אבל ציון קיצוני

פרקג : מישויה אלעכברי - משנתו של אבל ציון קיצוני מעטות הן ההלכות של מישויה הידועות לנו , וממשנתו התאולוגית לא נותר דבר . למרות זאת בחינת הלכותיו מלמדת על קו מנחה שאפשר גם לעמוד ממנו על משנתו , אשר העמידה לו אויבים מקרב מחנה אבלי ציון הקראים . מישויה גרס שהמצוות בתורה הן מצוות התלויות בארץ ישראל בלבד , ואי אפשר להעתיקן לגולה , על כן פטר את אנשי הגולה מלמלאותן . הוא הגיע למסקנה זו לאור עיון בתולדות מסע ישראל במדבר . כשם שדור המדבר היה פטור מלקיים את המצוות , מפני שהיה מחוץ לארץ ישראל , כך גם בני הגולה בזמנו פטורים מקיום המצוות . אין ספק שהמחזיק בעיקרון זה אינו מאמין כלל באפשרות של קיום עם ישראל בגולה , ומייחל לגאולה משיחית קרובה , שבמהלכה תחוסל הגולה וכל העם יתקבץ בארצו . כשהציפיות לגאולה אינן מתגשמות והעם בגולה חי ללא קיום מצוות התורה לאורך זמן , ההתבוללות בגויים היא תהליך בלתי נמנע . תעיד על כך התנצרותו של מישויה בערוב ימיו . לאור שלילתו המוחלטת של מישויה את הקיום היהודי בגולה , כיניתיו בתואר 'אבל ציון קיצוני , ' ואילו את מתנגדיו במחנהו זיכיתי בכינוי 'אבלי ציון מתונים . ' הללו שחזו בהת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד