ד. סיכום ומסקנות

ד . סיכום ומסקנות לאור הידיעות המועטות שבידינו ולאור אופיים של המקורות , כל מסקנה הנוגעת ל'כת המערות' אינה יוצאת מגדר השערה בלבד . אפילו שמה האמיתי של הכת אינו בידינו , והשם 'כת המערות' אינו אלא כינוי שהודבק לכת בימי הביניים , משום שכתביה נמצאו במערות . המחקר אף חלוק באשר לזמן שכת זו פעלה בו . יש הסוברים שהכת פעלה בראשית תקופת הגאונים , אך נראה שהמקורות הגורסים שהכת פעלה בעת העתיקה , אמינים יותר . קרקסאני לימדנו שהכת פעלה לפני הופעת הנצרות , ועל פי שהרסתאני פעלה הכת כארבע מאות שנה לפני אריוס , מייסד כת האריינים , דהיינו במאה הראשונה לפני הספירה . ייתכן מאוד שהקראים סברו שדברי פילון האלכסנדרוני על אודות האיסיים והתראפויטים מתייחסים ל'כת המערות . ' הואיל ויחסו של פילון לכת היה חיובי , ראו בו אחד מחבריה . וולפסון סבר שהכת שרדה גם בימי הביניים . קשה לקבל סברה זו לאור דברי קרקסאני על גילוי כתבי הכת במערות . יחד עם זאת השימוש שעשה אריוס בכתבי הכת מלמד על השפעת הכת במאה הרביעית . מכאן ייתכן שכתבי הכת שרדו גם מחוץ למערות . המקורות מרחיבים על תורת הכת בשתי סוגיות בלבד : מהות האל ולוח השנה . אשר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד