ג. לוח הכת

ג . לוח הכת אנשי 'כת המערות' קבעו את ראשיתו של החודש כשהירח במילואו , ובלשונו של הדסי : "לוקחים ראשי החודשים באגן הירח במלאות אגנו 228 לאורות . " הסיבה לקביעתם זו מקורה בהשקפה שהעולם כלו נברא שלם . כשם שאדם וחווה , החיות והצמחים נבראו בשלמותם , כך נבראו המאורות בשלמותם . הכתובים - "כירח יכון עולם" ( תהילים פט , לח , ( " ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים" ( בראשית א , טז ) - הנם ראיות לבריאת המאורות בשלמותם . הואיל והמאורות נבראו ביום ד , ' חל ראש השנה הראשון ביום ד , ' כשהירח במילואו . גם הסופר המוסלמי אלבירוני , אשר הסתמך על ספרו של אבו עיסא 230 אלוראק ' , כתאב אלמקאלאת , ' יודע פרטים על לוח 'כת המערות . ' לדבריו , על פי לוח זה ניתן לקיים את החגים אך ורק אם עלה הירח במילואו בארץ ישראל בערבו של יום ד , ' לאחר שקיעת החמה ביום ג . ' במועד זה חגגו את ראש השנה . פסח נחוג אף הוא ביום ד , ' והלכותיו מחייבות אך ורק את המתגוררים בארץ ישראל . חוגגים את החגים ביום ד , ' משום שהמאורות נבראו ביום זה . המקור שלפנינו מוסיף שדברי הכת אינם מקובלים על רוב היהודים , והם נוגדים את הכתוב בתורה . הידיעה מל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד