א. הידיעות על כת המערות

א . הידיעות על כת המערות . 1 שמה של הכת והתקופה שפעלה בה שמה של הכת נזכר במקורות הקראיים והמוסלמיים בגרסאות שונות ומשונות . אצל שהךסתאני שמה של הכת הוא 'מקאךבה . ' בירוני ומקךיןי קוראים לה 'מגארבה , ' ואצל יהודה הדסי נקראת הכת 'מגאדיה' ו'גדיה . ' יש לקבל את גרסתו של קרקסאני 'מגאןיה , ' דהיינו ' , כת המערות . ' קרקסאני מעיד שאין זה שמה המקורי של הכת ; שם זה ניתן לה מפני שלאחר שפסקה להתקיים , נתגלו כתביה במערות . ברשימת הכיתות שלו , הציבה קרקסאני אחרי 'כת הצדוקים , ' 171 ולפני הנוצרים . בין אנשי הכת מציין קרקסאני את 'האלכסנדרוני . ' אם הכוונה לפילון ( שמת בסביבות 45 לספירה , ( אזי לפנינו מפתח לקביעת מועד פעילותה של הכת . בספרו של שהרסתאני יש שתי ידיעות סותרות באשר למועד פעילותה של הכת , המכונה אצלו כזכור ' , מקאךבה . ' ידיעה אחת קושרת את כת המערות לכת ה'יוךגאניה . ' כת זו , שבראשה עמד יוךגאן , פעלה בראשית תקופת הגאונים . ואכן יש מי שסובר שאף 'כת המערות' פעלה בתקופה זו . לפי הידיעה השנייה עולה ש'כת המערות' פעלה בעת העתיקה . שהרסתאני מלמדנו שאריוס , מייסד הזרם הארייני בנצרות , פעל ארבע  אל הספר
הקיבוץ המאוחד