2. כת המערות

. 2 כת המערות היות שכתבי הכת נמצאו במערות , ויש מן המשותף בין לוח הכת ללוח ' כת קומראן / הגיעו מספר חוקרים לידי מסקנה שיש לזהות את 'כת המערות' עם 'כת קומראן . ' המקורות שבידינו מצביעים על השפעת התאולוגיה של 'כת המערות' על בנימין אלנהאונדי . אם אכן 'כת המערות' היא 'כת קומראן , ' ניצבת בפנינו עדות מאלפת להשפעת תורת קומראן על הקראות בשלביה המוקדמים , לפני עליית הקראים לארץ . אך דווקא התאולוגיה של 'כת המערות' הביאה חוקרים רבים למסקנה שאין מדובר ב'כת קומראן . ' להלן יוצג הידוע לנו על 'כת המערות . ' המקורות מתרכזים בעיקר באמונתה באל משני , בורא עולם , ובלוח שלה שהוא ללא ספק שמשי . כמו כן אציג את משנתו של בנימין אלנהאונדי על האלוהות המשנית , שעשויה להאיר על תורת 'כת המערות' בסוגיה זו . . 167 שם , עמ' ; 221-220 לסקר , מגילות , עמ' . 283 פוזננסקי , ענן , ( 44 ) עמ' , 170 הע' , 7 מצטט מ'כתאב אלאסתבצאר , ' ספר המצוות של יוסף אלבציר , הגורס שהקראים הם הצדוקים שפעלו בתקופת בית שני . פוזננסקי לא ראה את כתב היד , והעניין דורש בדיקה . הקרא יעקב בן ראובן בחיבורו "ספר העושר , " בהסתמכו על יוסיפון , טען ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד