ג. סיכום ומסקנות

ג . סיכום ומסקנות הלכות קומראניות שייחסו הקראים לצדוקים להלן נסכם את ההלכות והדעות שייחסו הקראים לצדוקים ואשר ניתן לשייכם ל'בני צדוק , ' דהיינו , לחוגים קומראניים . רוב הידיעות עניינן בלוח השנה . מדובר בלוח שמשי . פרשת המבול היא הראייה לכך שכל חודש הוא בן שלושים יום . אם קיים קשר כלשהו בין כת הצדוקים לכת שהקראים מכנים אותה 'בךךיה , ' אזי ראשיתו של החודש הוא כאשר הירח במילואו . הקראים לא ידעו שבלוח השמשי מספר הימים בשנה הוא שלוש מאות וששים וארבעה ימים . אחד העקרונות המרכזיים בלוח השמשי הוא שהמועדים נופלים בימים קבועים בחודש ובימי השבוע . ההלכה ה'צדוקית' שהוציאה את שבתות חול המועד מכלל ימי המצה והסוכה מרמזת על כלל זה , שכן בלוח השמשי לא נפלו החגים לעולם . 145 ראו פתרון תורה ( מהד' אורבך , ( עמ' . 64 על משמעות המילה 'סדוקים , ' ראו , שם , עמ' כט , הע' . 3 כמו כן , עמ' , 64 הע' . 34 אורבך , שם , עמ' , 64 הע' , 35 למד שלשיטת אותם 'סדוקים' יש להקריב את שתי עולות התמיד היומיות במשך שס"ה ימים . אם פירוש זה נכון , הרי לפנינו עדות שה'משנים' וה'סדוקים' הללו נהגו על פי הלוח השמשי . בנימין אלנהאונד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד