א. הלכות הצדוקים

א . הלכות הצדוקים . 1 הלוח השמשי לדברי הקראים היה לוח השנה של הצדוקים לוח שמשי . ההלכה שמייחסים חז"ל לצדוקים ולבייתוסים , הגורסת שיום הנפת העומר וחג השבועות אינם חלים ביום קבוע בחודש , מעידה שהלוח של הצדוקים הנזכרים בתלמוד היה ירחי דווקא , שהרי בלוח השמשי נופלים החגים תמיד ביום קבוע בשבוע ובחודש . ואכן בלוח הקומראני השמשי נפלו יום הנפת העומר ויום חג השבועות בימים קבועים בשבוע ובחודש . הלוח השמשי המשותף לכת קומראן ולצדוקים הנזכרים במקורות הקראיים הנו אחת הראיות לזיהוי כתבי הצדוקים הללו עם כתבי קומראן . על חוסר יכולתם של הקראים להבחין בין הלוח הירחי של הצדוקים ללוח השמשי של 'בני צדוק , ' מעיד הפולמוס של הקרא סהל בן מצליח נגד סעדיה גאון . האחרון טען שהרבניים נאלצו לקבוע את ראשי החודשים על פי ראיית הירח בגלל צדוק ובייתוס . סהל טען כנגדו שבכתבי הצדוקים הידועים לו , אין זכר לטיעוניו של רסי'ג . ייתכן שסהל ייחס לצדוקים ולבייתוסים את הלוח השמשי : והנה הקדמונים היו משתדלים לראות את הלבנה החדשה , ועל זה יאמר אלפיומי , כי הסיבה לזה היה צדוק וביתוס . אולם כתבי הצדוקים ידועים  אל הספר
הקיבוץ המאוחד