פרק ב: הצדוקים וכת המערות בעיני הקראים הקדומים

פרק ב הצדוקים וכת המערות בעיני הקראים הקדומים הקראים ידעו לספר על כיתות קדומות שפעלו בעת העתיקה . לשתי כיתות - הצדוקים וכת המערות - ייחסו אף השפעה על חוגים בקרבם . עיון בתורת הכיתות הללו מגלה קרבה מסוימת ביניהן לבין כתבי כת קומראן , וכבר נעשו ניסיונות במחקר לזהותן עימה . להלן נתוודע בפרוטרוט לשתי הכיתות הללו ולתורותיהן . אשר למקורות : המקור העיקרי שעומד לרשותנו בחקר הכיתות הללו הוא המבוא של החכם הקראי , בן המאה העשירית , קרקסאני לספרו " ספר האורות והמגדלים" ( כתאב אלאנואר ואלמךאקב . ( לדבריו נסמך על דויד בן מרואן אלמקמץ . עיבוד עברי למבוא זה אנו מוצאים בחיבור ' אשכול הכופר' של הקרא יהודה הדסי , שפעל בביזנטיון במאה השתים עשרה . ידיעות על הצדוקים פזורות אף בפירושי הקראים למקרא . על כת המערות יש מספר ידיעות חשובות גם בספרות האמונות והדעות המוסלמית .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד