8. יחסי האבלים עם הרבניים ועם המוסלמים בירושלים

. 8 יחסי האבלים עם הרבניים ועם המוסלמים בירושלים אשר למערכת היחסים שבין קהילת ה'שרשנים' בירושלים עם הרבניים בעיר . אין ספק שהמערכה הגלויה שניהלו אבלי ציון הקראים נגד הרבניים , ואופייה המסיונרי המשיחי של קהילתם בירושלים , היו מן הגורמים למערכת היחסים הקשה שהתפתחה בין שתי העדות בעיר . יש להניח שהתיישבות הקראים בירושלים בשכונה נפרדת מזו של הרבניים , נובעת ממערכת יחסים קשה בעיר מראשיתה . השכונה הקראית הייתה ממוקמת באזור שזוהה עם 'צלע האלף' המקראית ( יהושע יח , כח . ( על כן כינו הרבניים את הקהילה הקראית בעיר בכינוי הגנאי 'כת הצלע' וה'צולעה . ' לדעתו של צוקר , מלכתחילה קראו הקראים לעצמם 'צולעה , ' לאור הכתוב בצפניה ג , יט ובמיכה ד , ו-ז , אך מה שדרשו הקראים לשבחם , דרשו הרבניים לגנותם . נראה אכן שהקראים האבלים אימצו לעצמם את הכינוי 'צולעה , ' מפני שעל פי הכתוב בספר מיכה , מזוהה ה'צולעה' עם ה'שארית , ' והאבלים זיהו את עצמם עם ה'שארית' שתזכה לגאולה . אלקומסי בפירושו לצפניה ג , יט , אומר : "כי הנני עושה את כל מענייך 421 וחורפייך כולה , וישראל הצולעה יושבת ציון אושיע . " איגרת שכתב גאון ארץ ישרא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד