7. משנתם המשיחית של אבלי ציון הירושלמים

. 7 משנתם המשיחית של אבלי ציון הירושלמים סלמון בן ירוחם מציג בפירושו לתהילים סט , א , את משנתם המשיחית של אבלי ציון הירושלמים בקליפת אגוז . נציג להלן את עקרונות משנה זו בתמציתה , תוך שאנו נעזרים בדבריו ובמקורות אחרים . פרק / 7 שחושף את המשמעות המשיחית של השם 'קראים / עוסק ביתר הרחבה בתורה המשיחית של האבלים הקראים , ובדרכים שבאמצעותן פותחה . אבלי ציון המשיחיים לא הוציאו מקרבם משיח , אך המתח המשיחי שחיו בו ניכר בכתביהם . להלן שניים מסממני המשיחיות , כפי שהם מתבטאים בפירושו של סלמון לתהילים סט , א : ( 1 ) האבלים פועלים על סף הגאולה . לדברי סלמון עלה בגורלם של הכתובות הקראיות , עמ' , 157-145 גורס שמדובר באימוץ מסורת רבנית ארץ ישראלית . . 364 אנקורי , קראים , עמ' . 254-252 פרידמן , נישואים , א , עמ' . 46-42 צוקר , תגובות , עמ' , 380 הע , 10 נוטה לקבל את דברי סהל , הגם שיש בהם קורטוב של הגזמה . גרטנר , ט' באב , עמ' , 144-140 הולך בעקבות צוקר ומצביע על השפעת אבלות ציון הקראית על רבניי ארץ ישראל . ראו גם גרטנר , תפילת נחם , עמ' קנז-קסד .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד