6. הקראים ואבלי ציון

. 6 הקראים ואבלי ציון בשני השלבים הראשונים הצביע סלמון בן ירוחם בפירושו לתהילים סט , א , על אישים : ענן ובנימין . בשני השלבים האחרונים הוא מתייחס לתנועות ; בשלב השלישי קמה תנועת הקראים . היא נולדה בגלות , והואיל והוזכרה לאחר בנימין אלנהאונדי , ראשיתה במחצית השנייה של המאה התשיעית . עולה מדבריו שתנועה זו לעומת קודמיה , כבר דבקה במקרא בלבד . בעת שכתב סלמון את דבריו , הייתה התנועה הקראית תנועה פלורליסטית , שתחת כנפיה הסתופפו חוגים רבים , אשר נבדלו האחד מזולתו בעניינים עקרוניים . לדברי קרקסאני לא תמצא שני קראים מסכימים בעניין כלשהו . בסופו של הפרק המוקדש לפירוט החילוקים שבקרב הקראים , מעיד קרקסאני שהחילוקים ביניהם לא רק שאינם מתמעטים אלא אף נמצאים בקו עלייה . בין ההבחנות שהבחין קרקסאני בקרב הקראים , ההבחנה שבין קראים קדומים למחדשים , אלא שהגבולות 275 ביניהם אינם חדים . קבוצה של קראים קדומים פעלה בבצרה אשר בדרום עיראק . הללו סברו שחג השבועות חל תמיד ביום א' בשבוע , אך לא ידעו לאיזה יום א' הכוונה . היו מביניהם שביטלו את חג השבועות בתקופתם , והיו שגרסו ביטול כל החגים . בסוגיית נשיאת משאות בחג...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד