5. בנימין אלנהאונדי

. 5 בנימיןאלנהאונדי על תולדותיו של בנימין יודעים אנו מעט מאוד . השם אלנהאונדי מעיד שמוצאו של בנימין מהעיר נהאונד , אשר במחוז ג'באל שבמערב פרס . כזכור לנו היו בבל ופרס בית היוצר לכיתות רבות בישראל בראשית תקופת הגאונים . ברשימת הכיתות של קרקסאני נזכר בנימין לאחר אסמאעיל אלעכברי . על האחרון מסופר שפעל בזמן הח'ליפה אלמעתצם . ( 842-833 ) בנימין , לדברי קרקסאני , חי בימיו של אותו אסמאעיל . מכאן שבנימין פעל במחצית הראשונה של המאה התשיעית . הקרא מרדכי בן . 196 שם , עמ' . 197 . 457 מאן , טקסטים , ב , עמ' . 114-113 על פתרונו של בנימין ומקורותיו , ראו ארדר , קדמות המצוות , עמ' . 198 . 127-120 , 117-115 ארדר , קדמות המצוות , עמ' . 199 . 118-117 שם , עמ' . 200 . 135-134 ראו עליו , פוזננסקי , בנימין , עמ' . 201 . 129-126 קרקסאני , עמ' . 13 ראו פול , כתבים , עמ' . 84-83 בן ששון , ראשוני הקראים , עמ' , 50 סבר שבנימין פעל בין השנים 850-830 בקירוב . ניסן שנפטר בראשית המאה השמונה עשרה , יודע לספר שבנימין היה תלמידו של יאשיהו , נכדו של ענן . יאשיהו , ואחיו דניאל , פעלו במחצית הראשונה של המאה התשיעית . יש ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד