4. ענן בן דויד

. 4 ענן בן דויד סלמון אינו מתייחס כלל לכיתות שפעלו בתקופת ענן . מדבריו ניתן ללמוד מעט מן המעט על השפעת הסביבה הרבנית על ענן , ועל יחס האבלים אליו . הואיל וענן פעל בסביבה מוסלמית , נעיין בהמשך גם ביחסי הגומלין בינו ובין המוסלמים . ( א ) ענן והרבנ"ם עולה מדברי סלמון שענן פורץ דרך היה , בהיותו ראשון החוזרים למקרא . זאת לאחר שנים רבות של זניחת המקרא לטובת התורה שבעל פה . הואיל והיה ראשון , נגרר ענן בסוגיות רבות אחר הרבניים . מדברים אלו מתבקשות שתי שאלות הקשורות אהדדי ; האחת - עד כמה התרחק ענן מתורת חז"ל ומתורת הגאונים בני תקופתו ? והשנייה - האם ניתן לראות בענן את ראשון הסקריפטורליסטים , דהיינו , מי שהמקרא משמש לו המקור היחיד ללימוד הלכה - ? ייאמר מראש , כי שרידי יצירתו של ענן והעדויות הסותרות על תורתו , אינם מאפשרים תשובות חותכות בעניינים הנידונים . ויכוח עקיף על מידת חריגתם של ענן והחוגים הקרובים לו מן ההלכה הרבנית , מתנהל במחקר באמצעות דיון במהות ספרות הפולמוס הרבנית נגד יהדות כיתתית בתקופה שלפני סעדיה . יש מי שיטען שהעדר ספרות  אל הספר
הקיבוץ המאוחד