3. ענן - בנימין - קראים - אבלי ציון

. 3 ענן - בנימין - קראים - אבלי ציון בהעדר כרוניקות היסטוריות קראיות קדומות , עלינו לקבץ ידיעות על אודות ראשית התנועה הקראית מפירושיהם של אבלי ציון הקראים לספרי הנביאים ולספרים כגון תהילים , שיר השירים ודניאל . האבלים סברו שבכתובים אלו יש התייחסות לתקופתם , ובפירושיהם לאותם כתובים ניסו לפענח את המוצאות אותם ואת העתיד הצפוי להם . המקור הידוע ביותר המתאר את התפתחות הקראות בשלבים הוא פירושו של אבל ציון הירושלמי , בן המאה העשירית , סלמון בן ירוחם , . 42 ראו לעיל , הע' . 43 . 31 ביווני , את'אר , עמ' . 59-58 ראו גיל , ארץ ישראל , א , סעיף . 919 גיל , קדמוניות , עמ' . 44 . 101-100 , 85-83 , 76 על פירושי האבלים לנבואות המתייחסות לתקופתם , ראו להלן , פרק ד , הע' . 155-130 לכתוב : "למנצח על שושנים לדויד" ( תהילים סט , א . ( להלן התרגום המלא של הפירוש מערבית יהודית : דבריו "על שושנים , " כלומר , ישועה זו היא בזכות הצדיקים הנמשלים לשושנים . כמו שנאמר : "כשושנה בין החוחים" ( שיר השירים ב , ב . ( ודימם גם לניצנים , לגפן ולתאנה ולרבים מן הצמחים וחפירות . ולכל אחד מהם פירוש בפני עצמו , שנמסור בעזרת הש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד