2. ענניים - קראים - קראות

. 2 ענניים - קראים - קראות מקורות קראיים קדומים , דהיינו בני המאות העשירית והאחת עשרה , מציירים תמונה שונה בתכלית השינוי מזו המצטיירת במקורות הקראיים שנכתבו לאחר המאה השתים עשרה , על ראשיתה של התנועה הקראית וקשריה עם ענן בן דויד . אין ספק שהמקורות הקדומים קרובים יותר אל האמת ההיסטורית , אך רב בהם ה'שמא' על ה'ברי , ' ואין הם יכולים לספק לנו תמונה שלמה על ראשיתה של התנועה הקראית , ועל תולדותיה במאות הראשונות לקיומה . לדברי הקראים המאוחרים , ענן בן דוד , ראש הגולה , הוא מייסד התנועה הקראית , ומקים הקהילה הקראית בירושלים . כפי שנראה להלן , אכן היה ענן בן למשפחת ראש גולה , אך אין לייחס לו את הקמת התנועה הקראית . ענן לא עלה לארץ ישראל , ומאליו לא הקים את הקהילה הקראית בירושלים . אשר לזמן פעולתו של ענן , המקורות מאוחדים בדעה שפעל . 18 עיון במגילת אביתר מעיד על כך . ראו גיל , ארץ ישראל , ג , תעודה מס' . 559 . 19 סיכום המקורות המאוחרים , ראו פוזננסקי , ראשית ההתיישבות , עמ' . 93-83 על ענן ראש הגולה , וראשון לחכמי הקראים , לדברי קרא שפעל בסוף המאה הארבע עשרה , ראו אבן אלהיתי , כרוניקה ) , מהד' מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד