1. ההנהגה הרבנית בבבל ובארץ ישראל בתקופת הגאונים

. 1 ההנהגה הרבנית בבבל ובארץ ישראל בתקופת הגאונים התנועה הקראית היא יציר התקופה המכונה בהיסטוריוגרפיה היהודית ' תקופת הגאונים . ' הגאונים היו ראשי ישיבות םוךא ופומבךיתא בבבל , וראש ישיבת ארץ ישראל , שהנהיגו את עם ישראל תחת שלטון האסלאם מראשית הכיבוש המוסלמי . בארץ ישראל מסתיימת תקופת הגאונים עם הכיבוש הצלבני . לאור תעודות הגניזה ניתן לומר שתקופת הגאונים הסתיימה בבבל עם הכיבוש המונגולי של בגדאד בשנת , 1258 אך אין ספק שחלה ירידה במעמדה של בבל עם פטירתו של האיי גאון בשנת ' . 1038 הישיבות שהונהגו בידי הגאונים היו כבר בעלות היסטוריה ארוכת שנים בעת הכיבוש המוסלמי . ערב הכיבוש המוסלמי הנהיגה ישיבת ארץ ישראל שמקום מושבה היה בטבריה , את יהודי האימפריה הביזנטית הנוצרית . בראש יהודי הממלכה הפרסית הסאסאנית עמד 'ראש הגולה , ' שיוחס לבית דויד , אך שני מרכזי ההנהגה היהודיים החשובים של האימפריה היו שתי הישיבות סורא ופומבדיתא שבבבל , שהתלמוד הבבלי נכתב ונערך בהן . על פי חוקי הדת המוסלמית , זכאים היהודים החיים תחת שלטון . 1 על גאוני בבל המאוחרים , ראו גיל , במלכות , א , סעיפים . 268-261 על גאון שפעל בבב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד