פרק א: מבוא ענן - ענניים -בנימין אלנהאונדי - קראים - אבלי ציון - קראות

פרק א : מבוא ענן - ענניים -בנימין אלנהאונדי - קראים - אבליציון - קראות מטרתו של מבוא זה היא להציג את מונחי היסוד בהיסטוריוגרפיה הקראית , ואת תולדות הקראות הקדומה , שבמסגרתה צמחה תנועת אבלי ציון הקראית . בסופו של הפרק אציג בקצרה את עיקרי האמונה של אבלי ציון הקראים בירושלים , ואת יחסיהם המורכבים עם הרבניים ועם האסלאם בשל עיקרי אמונה אלו . אפתח בהצגת ההנהגה הרבנית בתקופת הגאונים , התקופה שצמחה בה התנועה הקראית .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד