פתח דבר: מבנה הספר ומקורותיו

פתח דבר : מבנה הספר ומקורותיו במחצית השנייה של המאה התשיעית קמה בגולת בבל ופרס התנועה הקראית ששמה לה למטרה להשיב את העם למקרא ולשחררו מכבלי התורה שבעל פה . הנאמנים לתורה שבעל פה נקראים מאותה עת במקורותינו הרבניים . בשל אופייה הפלורליסטי בראשית דרכה , הסתופפו במסגרת התנועה הקראית חוגים רבים . אחד הבולטים שבהם , אם לא החשוב שבהם , היה חוג 'אבלי ציון . ' עיקר דיוננו בספר זה מוקדש לחוג זה אשר פעל בעיקר בארץ ישראל עד לסופה של המאה האחת עשרה . ברבע האחרון של המאה התשיעית , דהיינו , זמן לא רב לאחר התגבשות התנועה הקראית בגולה , החלה עליית האבלים לארץ ישראל . בירושלים התיישבו העולים החדשים בשכונה חדשה משלהם , ולקהילה שייסדו קראו קהילת ה'שושנים . ' קהילה זו הפכה לקהילה הקראית המובילה במאות העשירית והאחת עשרה . האבלים השאירו אחריהם יצירה ענפה , רבת היקף , שכללה פירושי מקרא , ספרי מצוות , ספרי פולמוס , חקר הלשון העברית , מילונים וספרי הגות , שנכתבו בהשפעת ה'מעתןלה' המוסלמית . חלק ניכר מיצירה רחבת היקף זו נמצא עדיין בכתבי יד . פירושי המקרא של אבלי ציון הירושלמים הם המקור החשוב ביותר למחקרנו זה . בפ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד