שלמי תורה

שלמי תורה בראש ובראשונה מודה אני לפרופ' אברהם שפירא , אשר ליווה את הספר מראשית דרכו והמריצני לסיימו . הקורא העברי ימצא בפתחי ספרים רבים המתפרסמים בארצנו שלמי תודה לאדם יקר זה , ועתה יודע אני שהללו לא נאמרו מן השפה ולחוץ . ידידתי , שולמית סלע ז"ל , ליוותה את הספר מראשית צעדיו בדברי עידוד ובעצה טובה . דבריה הנבונים יחסרו לי מאוד בהמשך עבודתי , ועל פטירתה מצר אני מאוד . חייב אני תודה לבית הספר למדעי היהדות על שם רוזנברג שבאוניברסיטת תל אביב , על שהעניק לי את פרס "יניב , " אשר אפשר את פרסום הספר . מודה אני לפרופ' יאיר הופמן , ראש בית הספר לשעבר , אשר היה קשוב לבקשותיי . כמו כן תודות למר גדעון שפיגל , מזכירו הקודם של בית הספר , ותיזכר לטובה אף מזכירתו הנוכחית , הגב' שרה ורד . שלמי תודה לספרני הספריות שלקטתי מהן את המקורות לכתיבת חיבור זה , ותודה מיוחדת לעובדי בית הספרים הלאומי בירושלים שהם תמיד מוכנים לסייע בידי . למי תודה ולמי ברכה , אם לא לעושים במלאכת הספר עצמו . בראש ובראשונה לעורכו , ד"ר אורי מלמד , שמלאכתו שיפרה רבות את טיבו של ספר זה , ועוד שהתקין את המפתחות לכל החיבור . לעובדי דפוס ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד