ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אבו עזאלדין, נ. .(1990) אלדרמ פי אלתאריך )הדרוזים בהיסטוריה.( ביירות: דאר אלעלם ללמלאיין )בערבית.( אופנהיימר, יוחנן. .(1979) הדרוזים בישראל כערבים וכלא ערבים, מחברות למחקר ולביקורת, ,3 .58-41 אלבעיני, ח. .(1985) גיבל אלערב: ספחאת מן תאריך אלמווחרין אלדרוז )הר הערבים: דפים מההסטוריה של המווחדין הדרוזים.( ביירות: דאר אלנהאר ללנשר )בערבית.( אלמרניסי, פ. .(1994) אלחיוף מן אלחראתיה-. אלאסלאם ואלדימוקראטיה )הפחד מפני הקדמה.( דמשק-. דאר אלג'נדי )בערבית.(  אל הספר
הקיבוץ המאוחד