סיכום ומסקנות

סיכום ומסקנות הדרוזים בישראל הם מיעוט מבוטל שחי בשולי המרחב, אבל זהותם עשירה, סבוכה ומורכבת. המורכבות נובעת ממצב שבו הדרוזים בישראל נקלעו בין שני כוחות המצויים בקונפליקט - הפלסטינים והיהודים. עצם התנהלותם של כוחות אלה במרחב השפיעו לא מעט על הבניית זהותם של הדרוזים לאורך השנים, וקבעו לא מעט את גורלם החברתי והפוליטי. כדי להבין את הסבך שנוצר בזהות הדרוזית ולתהות על מרכיביה השונים, כפי שבאו לביטוי במחקר זה, עלינו להתוודע אל השורשים והגורמים החברתיים, הפוליטיים וההיסטוריים שכתוצאה מהם צמחה ונבנתה החברה הדרוזית. לידתה של העדה הדרוזית כעדה דתית בתחילת המאה ה-,11 היתה אם ניתן לומר מעין לידת עכוז, במובן זה שהדת הדרוזית התפצלה מתוך האסלאם, ובתור שכזאת היתה מרגע היוולדה, בלשון המעטה, בת חריגה ולא מקובלת על הוריה - האסלאם, ובמיוחד הסוני. מאמינים שהצטרפו לעדה זו נרדפו, עברו שבעה מדורי גהינום והואשמו בכפירה. דחייה זו, שחוו בני העדה הדרוזית מיום היוולדם כעדה, מלווה אותם כחוט השני לאורך ההיסטוריה, ומהווה נדבך מרכזי בזיכרונם הקולקטיבי, כפי שהדבר עלה באופן בולט בדברי המרואיינים. הדחייה והרדיפה, ובמיוחד ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד