בין מסורת למודרנה

בדרך כלל לאי השתלבות של הצעירים בחברה, ולתופעות של אלימות ופשע. אם כי בתקופה האחרונה ניכרים כבר ניצנים של בעיות חברתיות בקרב בני הנוער הדרוזים, הן עדיין זניחות ואינן מעידות על הכלל. נראה שהמסגרת המסורתית עדיין שומרת על בני העדה, אבל לא לעולם חוסן, הסכנה אורבת לפתחם של הצעירים וכשהגדרות ייפרצו המצב יהיה בכי רע. בין מסורת למודרנה מניתוח מעמיק של הראיונות עולה, שהמרואיינים חיים בין שני עולמות, בין המסורת והעבר לבין העתיד, הקדמה והמודרנה. השאיפה של כולם מתמצית בשמירה על המשפחתיות, על החום האנושי ועל הערבות הדתית. הם ציינו בעיקר את רצונם לשמור על שותפות של בני העדה בשמחות ובמיוחד באבל. הם מבקשים לשמר את מנהגיה היפים של העדה, כאשר שכנים וקרובים נחלצים לעזרת כל מי שנקלע לצרה. אולם עם זאת, רובם ככולם הביעו את רצונם להתנתק מכבלי המשפחתיות והחמולתיות, ובעיקר ציינו שנקעה נפשם מהשימוש בחמולתיות לצרכים פוליטיים. כמו כן הביעו רצון לחירות וחופש הפרט בתחום החברתי-ציבורי. מצד אחד מביעים המרואיינים רצון לשמר את המנהג החשוב והיפה של מתן כבוד להורים ולמבוגרים בכלל, ומצד שני רובם הביעו אכזבה גדולה ממנהיגות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד