הפחתת הערך העצמי והאדרת האחר

להם לחיות בשלום באופן כלשהו עם זהותם הערבית ולשלב בינה לבין ישראליותם. במילים אחרות, נראה שהמרואיינים מנסים לפתור את הסתירה שקיימת בין להיות ערבי וגם להילחם נגד הערבים, בכך שהם מבדילים בין פלסטינים ופלסטינים. את הפלסטינים בישראל הם מגדירים כערבים ואת אלה שמעבר לגבול - בפלסטינים, וכך מתקהים הסתירה והניגוד. דבר זה מאפשר להם לחיות בשלום פחות או יותר עם זהותם הערבית, ולהילחם בפלסטינים, לאחר שאינם חלק מהם. הבדלה זו מתאפשרת משום שהמלחמה מתקיימת בפועל נגד הפלסטינים שמעבר לגבול, ולפיכך ההגדרה הקובעת הופכת את מי שנלחמים בו לפלסטיני. מעניין שאותה הבחנה בין הפלסטינים משני עברי הגבול נעשית גם על ידי היהודים תומכי מפלגות השמאל, אשר רואים את הפלסטינים בישראל כערבים, לעומת היהודים תומכי מפלגות הימין. עמדתם של אלו דומה יותר לעמדת הערבים, אשר אינם מבדילים בין פלסטינים לפלסטינים, ורואים גם כערביי ישראל פלסטינים )סלימאן, .(1999 סלימאן הסביר את עמדת היהודים תומכי השמאל בכך שהם שואפים לשלב את הערבים בתוך ישראל, ועל ידי התעלמות מהפלסטיניות של ערביי ישראל הם מנסים להקהות את הסתירה בין זהותם הלאומית לזהותם הא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד