ערבי אבל פחות

גורס שהאישה הערבית אמנם מדוכאת על ידי הגבר, אבל באותה מידה היא מדוכאת גם על ידי האימפריאליזם המערבי, וחלק מהתנהגותה ושמירת המסורת הם אקט של ריאקציה למערב ולכל מה שהוא מסמל 2003) ,Mohanty ?1992 ,.(Ahmed ואמנם, בדברי הסטודנטיות הדרוזיות ניתן לחוש בחששן מפני התרבות המערבית, שנתפסת כמאיימת על זהותן, וברצון עז לשמור על זהותן תוך הישמרות מפניה. לתופעה זו, שבמבט ראשון נראית מוזרה, במיוחד בעיני אנשים שמקדשים את חירות הפרט, יש הסברים רבים. במבט נוסף אפשר להבין את מורכבות התופעה וסבכיה החברתיים, הכלכליים והפוליטיים. עדיין נשאלת השאלה, עד כמה יכולה חברה לנהל מערכת בלתי צודקת ומפלה בין המינים ולשמור עליה? במיוחד בעולם המודרני, שבו חירות הפרט הינה ערך מקודש. השאלה היותר מהותית היא, מה יקרה לזהותם של בני העדה אם וכאשר האישה תתמרד ולא תסכים לשאת על גבה את הזהות הדרוזית, בשעה שהגבר משוחרר לחלוטין מחוקי האיסור, ומטיל את כל המעמסה על כתפיה. ערבי אבל פחות הרוב המכריע של המרואיינים (48) מזהה את עצמו כערבי, ומסווג זהות זו כזהות לאומית, לעומת הזהות הדרוזית שהיא לתפיסתו זהות דתית. אבל כשהמרואיינים מתארים את ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד