הפוליטיקה של אל-ערד

הפוליסיקה של אל-ערד שלושת העיקרים שהדרוזים נדרשים לשמור עליהם מכל משמר, כפי שעולה מן הראיונות, הם אל-דיך )הדת,( אל-ערד )כבוד האישה( ואל-ארד )האדמה.( המרואיינים אינם דתיים, ולחלקם הגדול אין שום קשר לדת, לא קרוב ואף לא רחוק. רובם אינם מכירים את תכני הדת ולא מקיימים דבר מהציוויים הדתיים, לא בלבוש ובמאכלים ולא באורח החיים היומיומי, במיוחד כאשר מדובר בסטודנטים, שחלקם מנהלים אורח חיים שמנוגד לדת הדרוזית, אם זה עישון, צריכת משקאות חריפים, ואף קיום יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואים. כל אלה נחשבים לפגיעה קשה בעיקרי הדת הדרוזית, ואינם מתיישבים עם עקרון השמירה על הדת. אשר לאדמה, ידוע שבמשך השנים המדינה הפקיעה את רוב האדמות בכפרים הדרוזים, והמדיניות בנושא זה לא היתה שונה מזו שנהגה לגבי הכפרים הערביים )ראו: לוסטיק, .(1985 אך לא רק שהדרוזים לא יצאו להגן על אדמותיהם, הם גם לא הצטרפו למאבקם הכולל של ערביי ישראל, ששיאו היה "יום האדמה" בשנת .1976 רק בשנים האחרונות אנו עדים למאבק של הדרוזים על אדמותיהם, אבל הוא נסב על ענייני בנייה יותר מאשר שמירה על האדמה כערך בפני עצמו )עטשי, .(2001 ללמדנו, שגם על האדמה, שה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד