יחסם של היהודים כמגדיר זהות

הערבית. כיוון שהיה מודע לכך שרוצים לכפות עליו זהות אחרת, ניסה בכל כוחותיו להאחז בזהותו גם תוך כדי שירותו בצבא: "היות שאני דרוזי ניסו בצבא לעשות ממני מישהו אחר, אבל אני נאחזתי בערביותי. עד סוף השירות המשכתי להגיד שאני ערבי ושהם יכולים לנסות להשפיע עלי עד הבוקר, זה לא יזיז אותי מעמדתי." יחסם של היהודים כמגדיר זהות אחד הגורמים שהמרואיינים ציינו כמשפיע על הגדרת זהותם היה יחסם של היהודים כלפיהם. או נכון יותר לומר, שהחיכוך והאינטראקציה עם היהודים הם מן הנדבכים שמשפיעים לא מעט על הבניית זהותם של הדרוזים בישראל. מגע זה משפיע בשני כיוונים הפוכים: מצד אחד הדרוזים מנסים להתקרב ליהודים ולהידמות להם, ומצד שני הם נדחים על ידם לעתים קרובות ונגרם להם מפח נפש. עובדה זו משפיעה לא במעט על תפיסת זהותם. 24 מרואיינים ציינו שהמגע התכוף עם היהודים משפיע על זהותם, ונחלקו בכיוון ההשפעה כמעט שווה בשווה. חלק מהם מעריך, ואולי אף מעריץ את היהודים ורוצה להידמות להם, וחלק אחר מאוכזב מהיחס המזלזל מצד היהודים, ולפיכך רוצה להתבדל מהם. רפיק נמנה עם המעריצים: "אני מאוד מאוד מעריך את העם הזה, בגלל הראש שיש ליהודים, הלוואי ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד