המדינה כמכילה וכמדירה

המדינה כמכילה וכמדירה 35 מרואיינים ציינו את יחסה של המדינה כלפיהם כאחד הגורמים המשמעותיים בהגדרת זהותם הישראלית. כשליש מהם חוו את היחס הזה באופן חיובי שמחזק ומבנה את הישראליות ואת הרגשת השייכות שלהם להוויה הישראלית. שני שלישים חוו את היחס של המדינה כלפיהם כשלילי, יחס שלפיכך הרחיק אותם מהישראליות ופגם ברגש שלהם כישראלים. לא חסר לי כלום במדינה אחד הציונים החיוביים שהמרואיינים העניקו למדינת ישראל, הוא חופש הביטוי וחופש הדת שהמדינה מאפשרת, לעומת ארצות אחרות: "ישראל אינה מתערבת בענייני דת, אתה חופשי להאמין בדרכך ולחשוב כרצונך. בסוריה ובלבנון, ובמיוחד בסוריה, מתערבים בכל פרט. כפי ששמעתי, בסוריה אפילו מכריחים את הדרוזים להינשא למוסלמים. אני רואה לצערי שבנות דרוזיות בסוריה עונדות עגילים באוזן למרות שהדבר אסור על פי הדת. בישראל מצבנו טוב מאוד, די נוח לי כאן. מצבנו יחסית לדרוזים בלבנון הרבה יותר טוב, למרות שמבחינה מספרית הם רבים מאיתני" )כמאל.( נהאיה מסכימה עם כמאל ומוסיפה את מה שמדינת ישראל מעניקה כאן מעבר לחופש הביטוי: "אני מאוד מרוצה כאן, אני לוקחת כל מה שאני צריכה. אני לומדת, יש לי ביטוח, אב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד