ישראלים, אבל לא ממש

ישראלים, אבל לא ממש 46 מרואיינים הגדירו עצמם כישראלים. יש לומר כי הארבעה שלא הגדירו עצמם כישראלים הם מהגליל, ושלושה מתוכם הגדירו עצמם בפלסטינים. אלו שהגדירו עצמם כישראלים כללו בהגדרתם אלמנטים שונים ומגוונים, כאשר ההגדרה נעה בין מינימליזם שמתייחס לישראל כמקום גיאוגרפי, ללא כל קשר מלבד זה, לבין הזדהות רגשית עמוקה וקשר חזק למדינה, לסמליה ולעם היהודי. נולדתי כאן לכן אני ישראלי 22 מרואיינים אפיינו את הישראליות שלהם במידה מינימלית, בעיקר משום שנולדו לתוך מדינה ששמה ישראל. מה שראוי להדגשה הוא, שאצל חמישה מן המרואיינים הללו היתה זאת ההגדרה היחידה לישראליותם. חלקם התייחסו לזהות זו כזהות שנכפתה עליהם, ולא מפני שהם חושקים בה: "במדינה הזאת נמצאת האדמה שלי, הבית שלי, ההורים שלי והקרובים שלי. היינו כאן לפני קום המדינה, ואחר כך הוקמה מדינת ישראל, ואני חייב לקבל את העובדה הזו ולחיות איתה" )נאסר.( אחרים מתייחסים לישראליותם כנתון גיאוגרפי ולא יותר מכך: "נולדתי לתוך מדינה שקוראים לה ישראל, לגבי יש כאן יותר עניין של שם מאשר של רגש. כיוון שנולדתי כאן במדינת ישראל אני ישראלי" )מג'ד.( עבור אחרים, להיות ישראל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד