דמות הערבי בתוכי

דמות הערבי בתוכי כאמור, הרוב המכריע של המרואיינים (48) הגדיר את עצמו כערבי. למרות זאת, מהראיונות עולה כי למרואיינים יש בעיה עם דימויים כערבים, הם מתייחסים לחלק מזהותם באופן שלילי, או לפחות לא באופן חיובי, והדבר גורם לשבר בזהותם. רמזי מביא הגדרה ברורה של הערבי כפי שהוא נתפס כיום: "המצב במדינה קשה... לא קל לי להגדיר את עצמי כערבי, או נכון יותר לומר שהמושג ערבי הוא מושג שלילי. מושג זה התרוקן מרוב המרכיבים האמיתיים שלו, היום ערבי פירושו מוסלמי, ולא רק מוסלמי אלא מוסלמי פלסטיני, מוסלמי מחבל, זה הערבי היום." בהביאו את ההגדרה הזאת מבטא רמזי את הלך הרוח שעולה מהמציאות הישראלית, ולאו דווקא את תפיסתו האישית. אבל ניכר שרוב המרואיינים שהתייחסו לנושא (25) קיבלו על עצמם את ההגדרה הרווחת שהמציאות הישראלית כופה עליהם, ואימצו את השיח הציבורי הישראלי. התפיסות הללו מבוססות על שני מקורות עיקריים: המקור הראשון הוא סיפורים שהמרואיינים שמעו מפי הוריהם על ההיסטוריה הדרוזית הקרובה, והמקור השני, ניסיונם האישי. לפעמים הניסיון מתערבב עם ההיסטוריה, ולהפך. "המוסלמים אלימים" מבחינת המרואיינים, הערבי זהה למוסלמי, והז...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד