ערבים לא שלמים

ערבים לא שלמים 48 מרואיינים הגדירו את עצמם כערבים. רק שני מרואיינים הקפידו להזכיר שאינם רואים עצמם כערבים. שניהם הגדירו את עצמם במקרה הזה על דרך השלילה. הם לא ראו עצמם כערבים, משום שלתפיסתם שאר הערבים אינם רואים בהם ערבים: "אני לא ערביה כי אם תשאל את הערבים, אנחנו מבחינתם בוגדים. הערבים דוחים אותנו ולא רואים בנו חלק מהם. אני לא רואה את עצמי כערכיה לא משום שהם דוחים אותנו, אין כאן עניין של כבוד, אלא מפני שהם לא רואים את עצמם בנו. הם לא רואים בנו מייצגים שלהם. ואמנם בפועל אנחנו באמת לא מייצגים את הערבים, בגלל זה אני לא ערביה" )אנע'אם.( יחסם של הערבים כלפי הדרוזים מהווה את אחד המרכיבים העיקריים בהגדרת זהותם של הדרוזים, ולצידו מופיעים שני אלמנטים נוספים שהמרואיינים ציינו: התרבות )בעיקר השפה( והאלמנט הלאומי. על שלושת האלמנטים נפרט להלן. השפה כמגדירת זהות אחד היסודות העיקריים שמגדירים את זהותם הערבית של המרואיינים היא השפה. אחדים רואים בשפה מגדיר מצמצם: "אם הייתי דרוזית שחיה בארצות-הברית ומדברת שפה זרה, לא הייתי ערביה. העובדה שאני מדברת בשפה הערבית קושרת אותי לערבים" )אמירה.( אבל רוב המרואיי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד