אל-דין, אל-ערד ואל-ארד

נושא הנישואין הוא מהותי ומרכזי, ונתייחס אליו בהרחבה בפרק הבא. האסטרטגיה השנייה, היא חבירה לחזק כדי לשרוד ולהמשיך להתקיים: "היות שאנחנו מעטים הכי טוב עבורנו ללכת עם הזרם... תתאר לעצמך שהיינו מתנגדים ליהודים, אנחנו מיעוט קטן מאוד כאן, היינו הולכים לאיבוד ולא היה מגיע לנו שום דבר" )כמאל.( ואמנם, בעולם נהוג לומר שהדרוזים הולכים עם החזקים. אבל עלי לציין, שרק שני מרואיינים מתוך 50 ציינו את האסטרטגיה הזו, או סברו שראוי לבחור בה כדרך להתמודדות עם מצבם כמיעוט. אל-דין, אל-ערד ואל-ארד בשיחה על הנשים הדרוזיות אמר נגייב: "ידוע שלנו הדרוזים יש שלושה יסודות חשובים מאוד: אל-דין, אל-ערד ואל-ארד )הדת, כבוד האישה, והאדמה.( מובן שאנחנו שומרים על האדמה, וגם על הדת, מה שנשאר הוא אל-ערד. אם אנחנו לא נשמור על אל-ערד, כלומר על כבוד הבת, הדרוזיות שלנו תהיה פגומה." ואמנם, המשפט שמציין את שלושת היסודות הללו, חוזר ומושמע על ידי המרואיינים בצורה זאת או אחרת, כאשר שני המרכיבים שנשמעים ביתר הבלטה הם אל-ערד ואל-ארד. * בניגוד לאמירתו של נג'יב, הדרוזים אינם משקיעים אותה מידה של אנרגיה לשמירה על אל-ערד כמו על אל-ארד. על ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד