דרוזים בדם

ותפיסתם העצמית והקבוצתית. מבחינתם, ייחוד זה משמעותי ביותר לזהותם הקבוצתית ולהגדרת העצמי שלהם מול האחרים. ואולי הפרט שמייחד ומבדיל את אמונת הדרוזים משאר העמים שמאמינים בגלגול נשמות הוא האמונה, שדרתי יכול להתגלגל ולהיוולד רק אצל דרוזי, ולעולם לא אצל בני דתות אחרות. דרוזים בדם בנוסף לאמונה, או אולי בעקבותיה או כתוצאה ממנה, 39 מרואיינים - 26 סטודנטים ו-13 סטודנטיות - הגדירו את זהותם כמשהו רגשי נפשי עמוק שקשה לפענח אותו ולתארו במילים, ולמרות זאת דיווחו עליו בהרחבה, בלוויית דוגמאות רבות. סמיח תיאר זאת כך: "כאשר אני רואה דרוזי או דרוזית אני רואה כביכול מישהו מהמשפחה שלי ואז בירשוקלי דמו." קשה לתרגם ביטוי זה לעברית, ניתן לומר כי המשמעות הקרובה ביותר היא, פעולה כמעט פיזית של מעבר דם מנפש אחת לזולתה. ופאא ניסתה להסביר את אותו רגש באריכות: "זה משהו פנימי כזה... זה למשל, כאשר למדתי עם יהודים והיה תלמיד שחשבתי שהוא ערבי ובסוף התברר שהוא דרוזי, היה לי רגש אחר לחלוטין כלפיו. המשהו הזה מקרב אותו אלי. דרוזי, זאת אומרת דרוזי, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה... ערבי, זאת אומרת בסדר, ערבי, אתה לומד איתו, ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד