דרוזים בכל נימי נפשם

דרוזים בכל נימי נפשם כל המרואיינים הגדירו עצמם כדרוזים, אבל קיים שוני גדול בתוך ההגדרה בין המרואיינים השונים. חלקם התייחסו לדרוזיות מאספקטים תרבותיים, אחרים התייחסו אליה מאספקטים חברתיים, והיו שהתייחסו לדרוזיות כאל אורח חיים או גורל משותף. אבל כולם הגדירו את הדרוזיות בראש ובראשונה כדת. הדרוזים כדת "הזהות הדרוזית פירושה שאדם יהיה שייך לעדה הדרוזית, כלומר, שיהיה בן לאם ואב דרוזים ויאמין בצורה שלמה באמונה הדרוזית." כך הגדירה ראניה את זהותה הדתית הדרוזית, בפשטות ובקיצור. ואמנם להבדיל מדתות אחרות, כדי שאדם יוגדר דרוזי שני ההורים צריכים להיות דרוזים )מכארם, ,(1966 אבל נושא האמונה הוא כה מסובך ומורכב, שאי אפשר לצמצמו למשפט אחד, והוא קשה להגדרה. "אני דרוזי, אני בן לאב ואם דרוזים, הולך לפי המדהב הדרוזי, נולדתי דרוזי ואמות דרוזי, ככה אני מאמין." כך תיאר אוסאמה את הדרוזיות שלו - משהו שבאמונה, משהו קיומי שנולדים אליו ואי אפשר לצאת ממנו.  אל הספר
הקיבוץ המאוחד