שיטת המחקר

הדרוזית בישראל ולבדוק אותה לעומק על כל מורכבותה. המחקר עוסק בהיבטים הפסיכולוגיים, החברתיים והתרבותיים של זהות זו, נושא שלא נחקר עד כה, באמצעות ראיונות עומק. תקוותי שמחקר שעוסק בזהות הדרוזית ישפוך אור על נדבך נוסף, ויעשיר את הידע שבידינו על הדרוזים בישראל, ידע שרובו ככולו מסתמך כיום על המחקר ההיסטורי והסוציולוגי. שיטת המחקר - " המחקר מגלה היבטים שונים של הזהות הדרוזית בישראל, תוך התבוננות במשמעותה של זהות זו לגבי אלה שחיים אותה, וכיצד הם חווים ומפרשים אותה? וכן מנסה להבין את המשמעות העמוקה שעומדת מאחורי ההגדרות השונות שנכללות בזהות זאת, כגון דרחיות, ערביות וישראליות. לפיכך נבחרה שיטת המחקר האיכותנית הפרשנית, שנראתה מתאימה ביותר לצרכי מחקר זה. שכן המחקר האיכותני פונה לחוויותיהם ולהתנסויותיהם של בני אדם, תוך ניסיון לפרש את מעשיהם דרך נקודת המבט שלהם, רגשותיהם ומודעותם. כלומר, לבחון את העולם באמצעות אנשים שחיים בתוכו Bruner,) 1998 ,Schwandt ?1989 ,Hughes Sc Hichcok ?.(1986 כלי המחקר שבאמצעותו נאספו הנתונים הוא הראיון, אשר יכול להתבצע בכמה אופנים, ומתוכם בחרתי לעבוד על פי צורת הראיון שמציעי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד