בריכת־מרים

בריכת מרים פרט ל 4 הבריכות שהזכרנו עד כה ; בריכת ישראל ובריכת חזקיה שבתוך העיר , בריכת יממילא' ובריכת הסולטאן שמחוצה לה , אשר בלטו ביותר בירושלים במאה c ופרט לבריכת השילוח שבעמק הקדרון , יש להזכיר עוד את בריכת סית מרים , שנמצאה מחוץ לחומות , כ 0 ם 1 צעדים מצפון לשער האריות , במפלס גבוה מעט מהשער . בריבה זו קטנה מקודמותיה , ולה פתחים בפינותיה הדרומית מערבית , הדרומית מזרחית והצפונית מזרחית . טובלר טוען שהמבנה אינו עתיק , ובי לפני 1821 לא מצא לו זכר בשום מקור . לדבריו היו בה פעם מדרגות בכל פינותיה אך בזמנו אי אפשר היה עוד להבחין אלא במדרגות מעטות בפינה הדרומית מזרחית . נוסף על הבריכות שהזכרנו בשטח שמחוץ לחומות , נמצאו עוד מספר מקומות שבהם יצרו סכרים קטנים , ואף גדרות , מקווי מים קטנים , וכן נמצאו בורות מים שונים ברחבי השטח שמסביב לעיר העתיקה . אלה לא בלטו בשטח ולא היתה להם חשיבות בתחום אספקת המים לעיר במאה ה . 19 לסיכום נוכל לומר , כי לבריכות המים בירושלים לא היה תפקיד חשוב בתקופת דיוננו . הן בלטו בשטח , משכו תשומת לב ועוררו התעניינות רבה אצל המבקרים והחוקרים השונים , אך לא היתה להם כ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי