תאנה

תאנה משבעת המינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל חמישה לקחו להם את כל התהילה , בספרות , בשירה ובאמנות , ושניים נותרו מקופחים . האחד , השעורה , איבד את חשיבותו הכלכלית , ונדחק מן התודעה . השני , התאנה , נותר בצילם של הגפן , הרימון , הזית והתמר . לארבעה מינים אלה לא תמצא , כמדומה , אף מילה אחת של גנאי , רק שבחים בלבד , ואילו התאנה - מה כבר לא תלו בה . אם תאנה צמוקה נקראת גרוגרת , הרי אדם צפוד וצמוק הוא "גרוגרת דרבי צדוק . " משמה הלטיני פיקוס נגזרו פיג באנגלית , פייג בגרמנית וביידיש , וכל דוברי יידיש יודעים מהי המשמעות של הביטוי "א פייג , " בצירוף אצבע משולשת . האם הכינויים "פגה" לתאנה שלא הבשילה , ובהשאלה - פג לתינוק שנולד טרם זמנו , נוצרו גם הם בהשראת אותו השורש ? שאלה זו לא הובהרה . חוקרי לשון וספרות מצאו בתאנה רמזים לענייני מין , אולי בשל צורת הפרי , ולאו דווקא לחיוב . התאנה , ולא בגנותה . התאנה היא עץ צומחת בר , בעיקר ליד מעיינות ובגדות נחלים . הכל יודעים כי פריה מתוק יטעים , נין שהוא נאכל 1 ובין כשהוא משומר , בצורת דבלים . האפשרות הזו , אולי 1 זו שזיכתה את התאנה במקומה בין שבעת המינים , שהם ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד