ד.טקסי־מעבר וטקסי־תיקון

ד . טקסי מעברוטקסי תיקון בהמשך החיבור אנו דנים בהרחבה בשתי חוליות נוספות בשרשרת טקסי הלידה : ברית מילה ופדיון הבן . כאן נעמוד , בקצרה , על הצד השווה והשונה שבשרשרת טקסים זו , כדי להבין את משמעותם בהעלם אחד . הבעל אינו עובר טקס מעבר ארוך ומורכב כמו האשה ; הוא אינו צריך להשתלב מחדש בבית האב שלו , כי הוא מצוי שם דרך קבע . טקס המעבר שלו הוא בברית המילה של בנו , שמיד נדון בו . טקסי ההתמודדות של היולדת , שאינם טקסי מעבר , הם לפי בחירתה ולפי העדפתה , על פי הנורמות המקומיות המקובלות על הנשים בחוג שלה , אך אין חובה רשמית להתנהג על פי נורמות אלה . כלומר , אין מטילים סנקציות הלכתיות על מי שלא תנהג על פיהן . עם זאת , חברותיה אולי תגבנה בסנקציות לא רשמיות , כגון לעג , רכילות ולשון הרע , שגם בהן יש כדי להרתיע מסטייה מהקו המקובל . ברית מילה הוא טקס מעבר לתינוק ( ולא לתינוקת ) ולאב ( ולא לאם , שנוכחותה אינה דרושה בטקס ברית המילה . ( התינוק עובר מסטטוס של ערל לסטטוס של נימול , ומתקבל לחברה כבן ישראל . האב נעשה הורה לזכר . גם טקס זה כולל את השלבים המאפיינים את טקסי המעבר . תחילה שלב ההפרדה , שבו מופרד ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד