תוכן הענינים

תוכן הענינים הקדמה 3 ד"ר שנח אדן / זכות ומחויבות לחנך לערכים 4 צבי כסה / ערכים ואקטואליה - ראשי פרקים למורה / למחנך / להורה 14 יוסף גורני / דרכים בציונות 50 יאיר צנן / ציונות בארבעה מעגלים : עם ודתו , עם וארצו , עם ועולם , עם וחברה 63 אלכסנדר ברזל / החינוך ליהדות ותנועת העבודה 02 ו אהרון ידלין / הסוציאליזם הישראלי 115 ד"ר רפאלה נילסקי נן חור / בין מדינת רווחה לבין מדינה סוציאליסטית 134 ד"ד אנרהם וולפנסון / הדמוקרטיה ותנועת העבודה הישראלית 149 מוטקה יחזקאלי / חינוך סוציאליסטי ו 17 נחום פסה / ההסתדרות תנועה חברתית כוללת 82 ו יגאל אלון / חינוך להומניות בעיתות מלחמה 191 הסדנה 201 חינוך לערכי תנועת הענודה 204 החינוך אמור להנעויו אה הצעיר לקראת חייו בבגרותו ביחיד ונשייך לחברה ופועל בקובה . ערבים ונורמות הן התשתית המלכדת בני אדם לעשייה משותפת ומעניקה ש"כות . חינוך לפי תפיסת תנועה העבודה מבקש להצמיח ארם אוטונומי , חופשי בהכרעותיו הערכיות . הקובץ שלפנינו מאיר סוניות אלו מנקודות מבט שונות . איש , איש על פי דרכו ומחית ראיה המיוחדת לו . בעולמנו הסבוך ועתיר הסתירות מגיש קובץ זה חומר מגוון לעיון ולמ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד