חינוך לערכי תנועת העבודה (על יסוד הסיכומים בסדנה)

חינוך לערכי תנועת העבודה ( על יסוד הסיכומים בסדנה ) ( 1 שיקולים בהכרעות אישיות ( 2 פיתוח כלים להכרת המציאות ההיסטורית והאקטואלית ( 3 היחס לאדם ( 4 החברה ( 5 הדמוקרטיה ( 6 יהדות ( 7 ציונות ( 8 סוציאליזם ( 9 הסתדרות . 1 שיקולים בהכרעות אישיות - חתירה לשילוב האינטרס האישי באינטרס הכללי ; התחשבות באינטרס הכללי בקבלת החלטות אישיות - אורחות חיים המבטאים את השאיפה לשלמות בהתאם להשקפות , גם אם אין להשיגה במציאות הקיימת - טיפוח הדוגמה האישית - הנכונות לחלוציות ( הבעיתיות הקשורה בכך , כגון : הנכונות הזאת אינה הוכחה לצדקת המטרה ) חלוציות לתקופת זמן מוגדרת , למשימה . - טיפוח האדם האוטונומי על ידי :  אל הספר
הקיבוץ המאוחד