הסדנה

הסדנה המתודולוגיה של הסדנה על מה נדבר ? לקראת מה נחתור בדיונים שלנו ? האם חשוב שנדע לאן פנינו מועדות ? בתכנית הסדנה הושם הדגש על הצד הרעיוני , האידיאולוגי . גורם בסיסי בהגדרת המטרות של עבודתנו כמחנכים היא השקפת העולם שלנו . יבואו הטוענים ויאמרו נקבל נתונים אוביקטיביים ממחקרים מדעיים . השאלה היא האם קיימים מחקרים הנוגעים לנושא ובאלו מחקרים נבחר ? באלו ממצאים נשתמש ? השקפת העולם היא שקובעת , לא מעט , מהן השאלות שנשאל , באיזה תחום נחקור . אצל המחנך החושב נקודת המוצא היא הפילוסר פיה החינוכית שלו , לאחר מכן עולות השאלות הקשורות בתלמיד ובצרכיו . בכך נוכל להיעזר בממצאיה הצנועים של הפסיכולוגיה החינוכית . גם החברה וצרכיה היא מקור חשוב לשיקולי הדעת של המחנך . נוסיף לכך , כמקור נוסף , את הדיסציפלינה שנרצה ללמדה . בשנות הששים ומחצית שנות השבעים תרם רבות לתכנון הלימודים המושג של מבנה הדיסציפלינה , שהדגיש את אפיוני היסוד של המקצוע ואת שיטות המחקר האופיינים לו . התוצאה הממשית של תשומת הלב למבנה הדעת הייתה מעורבותם הרבה של אנשי האקדמיה בתכנון הלימודים . בסוף שנות השבעים והתחלת שנות השמונים פנתה המטוט ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד